سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به بندرعباس

 

معاون اجرایی رییس جمهور امروز پنجشنبه 27 مرداد ماه به منظور بازدید از پروژه‌های مربوط به مصوبات سفر رئیس جمهور به بندرعباس سفر کرد.
«سید صولت مرتضوی»، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رییس جمهور به همراه استاندار هرمزگان از یک واحد پرورش میگو در بندرعباس بازدید کرد.
بازدید از روند ساخت بیمارستان 531 تخت خوابی بندرعباس، بندر شهید رجایی و حضور در پانزدهمین جلسه شورای اداری هرمزگان با دستور کار بررسی و نظارت برروند اجرایی شدن مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان از دیگر برنامه‌های مرتضوی در سفر یک روزه خود به بندرعباس خواهد بود.