بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر شهید رجایی بندرعباس

 

"محمد مخبر"، معاون اول رئیس جمهور بعد از ظهر شنبه ۱۴ آبان ماه پس از سفر به شهرستان بشاگرد و بازدید از بندر شهید رجایی در جمع خبرنگاران گفت: سه موضوع در این سفر دنبال شده است؛ اول بازدید از طرح‌هایی که مصوبه سفر ریاست جمهوری به بشاگرد و قبل از آن دستورات رهبر انقلاب در رابطه با مسائل بشاگرد بود. خوشبختانه به بخش زیادی از این موارد عمل شده و بخشی هم عمل نشده بود که امیدواریم تا پایان سال تامین اعتبار شود و مسائل آنجا حل شود.