پیروزی تیم‌های ایران در آغاز تور آزاد والیبال ساحلی آسیا

 

در روز نخست تور آزاد والیبال ساحلی آسیا، تیم‌های ایرانی دو پیروزی مقابل هند و استرالیا به دست آوردند.