دکتر غلامعلی جاودان به‌عنوان رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان معرفی شد

 

مراسم با حکم بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت غلامعلی جاودان به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منصوب شد.