کالنگ سورو

 

کالنگ نوعی صدف خوراکی می باشد که دارای پوسته سختی می باشد که از گل و لای کنار ساحل بیرون می کشند سپس شسته و روی حرارت به مدت 5 دقیقه در آبجوش می اندازند و گوشت آن را به راحتی از پوسته آن بیرون می کشند و مصرف می کنند.