آغاز جشنواره تخم مرغ رنگی در شهر بندرعباس

 

به گزارش صبح ساحل، منظر و فضای سبز شهری، جشنواره تخم مرغ رنگی با هدف معرفی آیین‌های سنتی و ایجاد یک فرهنگ شور و اشاتیاق در آستانه سال نو در شهر بندرعباس در محل بوستان غدیر زیر پرچم در حال برگزاری می باشد .