اختتامیه المپیاد ساحلی دانشگاه هرمزگان

 

نخستین المپیاد فرهنگی-ورزشی ورز‌ش‌های ساحلی دانشجویان کشور که از ۱۹ اسفند ماه به میزبانی دانشگاه هرمزگان برگزار شد، به ایستگاه آخر‌ رسید.