مراسم عزاداری روز دهم عاشورا در شهرستان میناب

 

عکاس//بهرام رضائی