شناسایی و دستگیری باند سارقین موتور سیکلت های پاکشتی در بندرعباس

 

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری ۱۶ نفر سارقان بعنف موتورسیکلت‌های پاکشتی در بندرعباس خبر داد. در بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان ۹ دستگاه موتورسیکلت پاکشتی مسروقه کشف و متهمان ضمن اقرار به ۳۰ فقره سرقت موتورسیکلت، با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.