ارائه خدمات خیاطی رایگان و نان سنتی در موکب شهید فاطمه نیک شبکه جوانان و کانون خدمت رضوی استان هرمزگان در مشهد رضا

 

موکب شهید فاطمه نیک شبکه جوانان و کانون خدمت رضوی استان هرمزگان به مناسبت شهادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس با نان سنتی و خیاطی رایگان به زائران رضوی خدمات ارائه کرد .

عکس از عماد یگانه دوست