وضعیت مناطق سیل زده شهرستان جاسک(1)

 

امداد رسانی به مناطق سیل زده شهرستان جاسک ادامه دارد .