مراسم تشیع پیکر شهرام تاجیک از جان باختگان سانحه هواپیمای اوکراینی

 

مراسم تشیع پیکر شهرام تاجیک از جان باختگان سانحه هواپیمای اوکراینی با حضور جمعی از مردم و مسئولین بندرعباس برگزار شد.
/عکس: سید علی هاشمی_ صبح ساحل/