سیمای شهری بدون شلوغی

 

آیا بندرعباس را در روز های تعطیل دیده اید؟ اگر حوصله کنید و در یک روز تعطیل به شهر بروید شانس دیدن صحنه های متفاوتی را بدست می اورید. شهری که تا دیروز پر از جنب و جوش بود حالا ساکت و خواب زده با کوچه و خیابان های خلوت تصویری خیالی و شاید کمی ترسناک روبروی شما می گذارد.
البته برای رهای از آنهمه شلوغی و سرو صدا، بندرعباس روز‌‌های تعطیل یک شهر آرمانی است. میتوانید به راحتی در شهر قدم بزنید بدون اینکه همهمه و آلودگی صوتی آزارتان بدهد.
این گزارش از مکان های غالبا شلوغ شهر بندرعباس در یک روز تعطیل تهیه شده است.
/عکس:سید علی هاشمی_ صبح ساحل/