تمرینات سنگ نورد هرمزگانی تیم ملی جهت مسابقات جهانی چین

 

ستایش لکزایی فر سنگ نورد هرمزگانی عضو تیم ملی و رکورد دار رشته سنگ نوردی سرعت بانوان در ایران خود را برای مسابقات قهرمانی جهان درچین آماده می کند.
لکزایی فر که مدت ها است در خارج از استان ساکن است و تمرینات خود را در تهران پیگیری می کند هزینه های بالای زندگی و تمرین در خارج از استان و عدم حمایت مناسب مالی فدراسیون را مانع اصلی خود بر سر راه کسب مدال در رده جهانی می داند.
عضو تیم ملی سنگ نوردی ایران که برای پیگیری برخی امور مربوط به اعزامش به مسابقات چین مدتی است که در بندرعباس تمرین می کند از نبود دیوار مخصوص رشته سرعت گله مند است.
/ عکس: سید علی هاشمی - صبح ساحل