افتتاح هفدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان و ششمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های دیجیتال

 

افتتاح هفدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان و ششمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های دیجیتال در بندرعباس.
/عکس: سید علی هاشمی_ صبح ساحل/