مسابقات کندر کشی و جهله کشی در بندرعباس

 

مسابقات کندر کشی و جهله کشی در محله پشت شهر بندرعباس برگزار شد.
/عکس : سید علی هاشمی_ صبح ساحل/