دیدار تیم های بسکتبال شهرداری بندر عباس و پتروشیمی بندرامام

 

دیدار تیم های بسکتبال شهرداری بندر عباس و پتروشیمی بندرامام.
/عکس:سید علی هاشمی_ صبح ساحل/