راهپیمایی سالگرد 22 بهمن در بندرعباس برگزار شد

 

راهپیمایی سالگرد 22 بهمن در بندرعباس برگزار شد.
/عکس: سیدعلی هاشمی_صبح ساحل/