وقوع پدیده گردو غبار در بندرعباس

 

بندرعباس از صبح امروز 27 بهمن ماه شاهد پدیده گرد و غبار شده که موجب آلودگی نسبی هوا شده است.
/عکس: سید علی هاشمی_ صبح ساحل/