امحا بیش از 11 تن انواع مواد مخدر در هرمزگان

 

مراسم امحا بیش از 11 تن انواع مواد مخدر غیر دارویی
با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان در بندرعباس برگزارشد .
عکس : سید علی هاشمی