پنجشنبه بازار میناب پیش از شیوع کرونا

 

تصاویری از پنج شنبه بازار میناب پیش از شیوع بیماری کورونا . پنجشنبه بازار میناب یکی از بازارهای سنتی و قدیمی استان هرمزگان و شهرستان میناب است که تقریبا همه چیز در آن خرید و فروش می شود. این بازار سنتی به مرکز اصلی فروش صنایع دستی بانوان مینابی تبدیل شده است تا در کنار آن خوار و بار و بسیاری چیزهای دیگر نیز به فروش برسد. برخی قدمت این بازار را به اوایل صدر اسلامی می دانند و برخی قدمت آن را تا ۷۰۰ سال تخمین می زنند اما آنچه مستند است حضور مارکوپلو و دیگر سیاحان صاحب نام بوده که در سفرنامه های خود به این بازار سنتی اشاره کرده اند.
/عکس:سید علی هاشمی - صبح ساحل/