ترکیدگی لوله در چهارصد دستگاه و عدم رسیدگی به آن

 

 

صبح ساحل سلام.

بنده ساکن چهارصد دستگاه هستم. تقریبا میشه گفت یک هفته ست که لوله سمت ما شکسته شده و کسی نیست رسیدگی کنه .

هر چقد تماس گرفتند و یا منتظر موندیم همچنان آب روونه است .

حداقل شما اطلاع رسانی کنید تا مسئولین مربوطه زودتر رسیدگی کنند

آخرین خبرها