نتایج جست‌و‌جو

  • ۷۰ بیمار کرونایی در فرودگاه و پایانه مسافربری اهواز شناسایی شد
    رییس مرکز بهداشت شرق اهوازاز انجام بیش از ۲۵ هزار آزمایش کرونا از ابتدای تست گیری در فرودگاه و پایانه مسافربری شرق اهواز خبر داد که باعث شد ۷۰بیمار کرونایی شناسایی و از سفرشان جلوگیری شود. اکنون هشت شهرستان خوزستان قرمز 10 شهرستان آن در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند.