نتایج جست‌و‌جو

  • چرا نخبگان هرمزگان پس از انقلاب اسلامی در سطح ملی جایی ندارند؟ استانِ محصور در جغرافیا
    چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد اما هنوز هرمزگانی‌ها از سطح استان فراتر نرفته‌اند. خبری از وزیر، معاون و مشاور سیاسی هرمزگانی در دولت نیست.
  • به حاشیه رانده شدن احزاب چه پیامدی به دنبال دارد؟ تزلزل دموکراسی
    احزاب و فعالیت‌های حزبی سابقه مثبتی از خود در تصور عمومی جامعه باقی نگذاشته‌است. اذهان عمومی بر این باور است که تشکل‌های سیاسی بیش از آن‌که به دنبال مطالبات مردم باشند، منافع شخص یا گروهی خاص را در نظر می‌گیرند. بدیهی است هر دو گروه از این نوع دیدگاه متضرر می‌شوند. احزاب کارآمد، زبان مردم در نظام سیاسی کشور هستند. رسالت این تشکل‌ها مطالبه خواسته‌های مردم بوده و در صورت نبودشان مردم نیز به درخواست‌های خود نمی‌رسند.