حمله ملخ های صحرایی به روستای مغ احمد

 


پس از هجوم ملخ های صحرایی در روزهای گذشته به غرب هرمزگان از روز چهارشنبه 18 اردیبهشت این ملخ ها به روستای مغ احمد در چهل و هفت کیلومتری بندرعباس وارد شدند.

 

آخرین خبرها