تمرین تیم قایقرانی بانوان آوش خلیج فارس برای مسابقات انتخابی قهرمانی جهان