طرح استانی شدن انتخابات مجلس

 


طرح استانی شدن انتخابات مجلس چیست ؟ طرح استانی شدن انتخابات مجلس چیست ؟ بر اساس این طرح در هر حوزه انتخابیه نامزدهایی که حداقل 10 درصد رأی حوزه انتخابیه فرعی و بالاترین رأی استان را داشته باشند به عنوان نمایندگان حوزه انتخابیه برگزیده میشوند. در این نوع رأی گیری مردم باید علاوه بر رأی دادن به نامزد نمایندگی حوزه خود به سایر نمایندگان استان نیز رأی دهند.

 

آخرین خبرها