خبرهای مزایده و مناقصه

شرکت پالایش نفت جی هرمز آگهی مزایده تاریخ /25/دیماه سال /1399
صبح ساحل شرکت پالایش نفت جی هرمز
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‏ای استان هرمزگان اصلاحیه دو مزایده تاریخ /24/دیماه سال /1399
صبح ساحل اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‏ای استان هرمزگان

بیشتر