خبرهای خواندنی‌ها

به مناسبت روز جهانی مارمولک؛ آیا دم مارمولک سیانور دارد؟
امروز روز جهانی مارمولک است؛خزنده ای که نام آن برای ما ایرانیان با واژه‌هایی مانند سم و سیانور گره خورده است اما به گفته یک عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان داخل دم مارمولک‌ها سیانور وجود ندارد و هیچ مارمولک سمی در کشور زیست نمی کند.
۸ موردی که نباید اجازه دهید در راه آب ظرف‌شویی برود
گرفتن راه آب ظرف‌شویی به قیمت هدر رفتن یک یا ۲ روزمان برای تعمیر تمام می‌شود و همچین جزو هزینه‌های خارج از برنامه‌ است.
۷ راز برای خوب خوابیدن
شاید شما از جمله کسانی باشید که در خوابیدن یا در خواب ماندن مشکل دارید و برای رسیدن به آرامش، سراغ داروهای خواب بروید.

بیشتر