خبرهای خواندنی‌ها

با معنای لوگوی انواع خودروها آشنا شوید
لوگو بنز نمادی از ستاره بخت و اقبال است. اما لوگوی سایر خودروسازها چه معنایی میتواند داشته باشد؟
انتخاب لباس چقدر از عمر زنان را هدر می‌دهد؟
یکی از شوخی‌های رایج با خانم‌ها که تقریبا در همه کشورهای جهان مصطلح است، زمان زیادی است که آن‌ها برای آماده شدن به منظور بیرون رفتن به خصوص اگر برای مهمانی یا جلسه مهمی باشد، اختصاص می‌دهند.

بیشتر