خبرهای خواندنی‌ها

برای اولین بار 7 اثر منقول از هرمزگان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید
معاون میراث فرهنگی هرمزگان گفت: برای اولین بار، 7 اثر منقول از استان هرمزگان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
جدیدترین تحقیق در مورد تعادل جنسیتی ناعدالتی جنسیتی حتی ژاپن
این تصویری که می‌بینید از یک نشست خبری است که مسئولین یک دانشگاه پزشکی به اینکه نسبت به متقاضیان زن، تبعیض قائل بوده‌اند اعتراف می‌کنند.
بیشتر بدانیم قائدگی و سندروم‌هایش
چرا زنان قائدگی را تجربه می‌کنند؟ چرا این شیوه باروری برای انسان مقرر شده است؟ دردناکی قائدگی به چه دلیل است؟

بیشتر