پنجمين دوره مسابقات شطرنج استاندارد هرمزگان:

محمد اصبحی به مقام اولی دست یافت


نویسنده: محمود رئیسی

 

محمد اصبحي از هرمزگان قهرمان پنجمين دوره مسابقات شطرنج استاندارد جام هرمزگان شناخته شد.  

اين مسابقات با شركت 70 شطرنج باز از شهرهای كرمان، شيراز، رفسنجان، جيرفت، ميناب، سيرجان و بندرعباس به ميزباني هيات شطرنج استان هرمزگان با مجموع جوايز 81,500,000 ريال به صورت ريتد در ٩ دور به روش سوئيسی  با سرداوری،  داور بين‌المللی شهرام سالاری،  داوری نسيم كهنسال و حلما عسكری برگزار شد.

در پايان این مسابقات محمد اصبحی از بندرعباس اول شد. مهدی زاهدی از بندرعباس در مکان دوم ایستاد و  مرتضی حسينی از رفسنجان در جای سوم قرار گرفت. ‌ 

عنوان های چهارم و پنجم را  مرتضی مهرابی از شيراز و  اميد ذاكری  از بندرعباس به دست آوردند. همچنین  مقام اول زير 1700 را امير محمد رسولی کسب کرد.

مقام دوم را مطهره تالانه از بندرعباس از آن خود نمودو مقام سوم زیر 1700 را علی ملک پور افشار از بندرعباس به خود اختصاص داد. 

در مسابقات زير ٨ سال كيارش ايران زاد از سيرجان، زير ١٠سال، پارسا خاوند از سيرجان، زير14سال، پارسا رحيمی شهميرزادی از بندرعباس، بالای50 سال حسين يونسی فرد از بندرعباس ، در رده بانوان بالای ۵۰ سال فرزانه پيشدار از بندرعباس به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند. 

امتياز آورترين بازيكن بندرعباس نيما بهمنی و امتياز آورتربن بازيكن سيرجان هم  احسان ملكوتی شناخته شدند.