زنان را در پست های مدیریتی در یابیددرچهارمین نشست دوره ای کارشناسان و مشاوران امور بانوان و خانواده فرمانداری های شهرستان های تابعه استان برگزار شد، گفت : امروز با کمال افتخار می توانیم بگوییم زنان توانسته انددرحوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به بهترین نحو نقش آفرینی کند .

 

وی تصریح کرد: موفقیت های بانوان در عرصه های مختلف با کمترین آسیب به حوزه اصلی آنان یعنی خانواده اعم از همسرداری و تربیت فرزند، به دست آمده و هدف نیز این است که اشتغال و مسئولیت بانوان، آنان را از انجام وظایف اصلی که همانا تحکیم بنیان خانواده است باز ندارد.

 

شیبانی تزرجی خاطر نشان کرد : به همان میزان که برای مسائل فرهنگی و اجتماعی وقت می گذاریم، وظیفه داریم جهت حفظ بنیان خانواده که هم در دین مقدس اسلام و هم از سوی معصومین (ع) بسیار تاکید شده تلاش نماییم .

 

وی با بیان اینکه یکی از شاخص های توسعه در جوامع، میزان استفاده از توان بانوان و حضور آنان  است یاد آور شد : حضور زنان درهمه مقوله های اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی از اولویت های حوزه زنان است.

نازنین شیبانی تزرجی بابیان اینکه فرصت حضور بانوان در پست های مدیریتی در دولت تدبیر و امید روند رو به رشد داشته است، گفت: هم اکنون بیش از ۲۰ نفر از بانوان این استان درشهرستان ها پست های مدیریتی مشغول فعالیت هستند و امید است مسئولین با اعتماد به زنان مسیر آینده راجهت حضور و مدیریت آنان هموار تر نمایند. 

 

دراین نشست با هدف برنامه ریزی واعلام سیاست های حوزه بانوان و تبادل نظر در امور اجرایی فعالیتها در ادامه سال ۹۷ و ادامه درسال ۹۸ برگزار شد کارشناسان و مشاوران امور بانوان و خانواده فرمانداری های تابعه استان نیز شاخص ترین  برنامه های پیشنهادی حوزه شهرستان را اعلام کردند.