از آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران میناب در برابر بارندگی تا احتمال تعطیلی مدارسامیری، رئیس اداره هواشناسی میناب:

با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی پیش بینی می شود بیش از 40 میلیمتر باران در این شهرستان ببارد.

زارعی، مدیر امور منابع آب میناب :

▫️حجم کنونی آب ذخیره شده در استقلال میناب بالغ بر 100 میلیون مترمکعب است که با این وجود ظرفیت ذخیره 140 میلیون مترمکعب دیگر را نیز در خود دارد.

احمدی، مدیر ستاد بحران میناب:

▫️در صورت شدت بارندگی و پر شدن مخزن سد استقلال نیز بیش از 40 هزار نفر از روستاهای میناب باید از منازل خود تخلیه و به اماکن امن اضطراری هدایت شود