دو و میدانی آموزشگاه های استان هرمزگان:

دوندگان رودانی خوش درخشیدند


نویسنده: محمود رئیسی


تیم آموزشگاهی رودان مقام قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات دو و میدانی آموزشگاه های استان هرمزگان در مقطع متوسطه اول و دوم را کسب کرد.


مقام های انفرادی تیم آموزشگاهی رودان در مسابقات دوومیدانی استان ( مقطع متوسطه اول ) را طاها داوری مقام اول در  ۱۰۰ متر ،مقام اول در ۲۰۰ متر، مهدی فولاد‌زاده مقام دوم در ۱۰۰متر، امیرحسین عبدلی پور مقام اول در  ۴۰۰ متر و مقام دوم در ۲۰۰ متر، احمد رضا پور جعفر مقام اول در  ۸۰۰متر و مقام سوم در ۴۰۰ متر، محمد جواد جعفری مقام سوم در  ۸۰۰ متر، مقام سوم در پرتاب وزنه و محمود قدسی مقام سوم در  پرش طولو در  (مقطع متوسطه دوم ) امیرحسین چمنی مقام سوم در  ۱۰۰ متر و مقام سوم در  ۲۰۰متر، محمد مهدی  رنجبر مقام دوم تیمی ، سجاد حاجبی مقام دوم در  ۸۰۰ متر و مقام سوم در  ۴۰۰ متر، محمد مهدی درو یان مقام دوم تیمی، رضا خوشکار مقام سوم در پرتاب وزنه و محمد مهدی رنجبر مقام سوم در  پرتاب وزنه از آن خود کردند‌.