دوومیدانی قهرمانی نوجوانان کشور

دوندگان هرمزگانی طلا گرفتندمسابقات دوومیدانی  قهرمانی نوجوانان کشور به میزبانی شهر کرد در حال برگزاری است.

در این رقابت ها تیم نوجوانان هرمزگان موفق شد در دو امدادی عنوان نخست را کسب کند و مدال طلا این مسابقات را از آن خودش کرد. 

 برای  تیم دوومیدانی نوجوانان استان در مسابقات قهرمانی نوجوانان و در رده تیمی امیرحسین حسینی ،طاها داوری ،امید جعفری و امیرحسین عبدلی پور با هدایت جلیل ساکت به این عنوان دست یافتند.