وزیر اقتصاد مهمان بندرعباسمحمد علی امانی زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان با اعلام خبر سفر وزیر اقتصاد به بندرعباس گفت: نشست با فعالان اقتصادی، بازدید از بندرشهید رجایی و جلسه با معاونان وزارتخانه اموراقتصادی از برنامه‌های سفر فرهاد دژپسند به بندرعباس است.

گفتنی است وزیر اقتصاد فردا پنجشنبه به بندرعباس سفر خواهد کرد.