لغو مجوز فعالیت 2 دفتر خدمات مسافرتی در بندرعباسمعاون گردشگری هرمزگان گفت: در اولین جلسه کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی در سال مجوز فعالیت دو دفتر لغو شد.

به گزارش صبح ساحل فائقه اتابک با بیان این مطلب افزود: مجوز فعالیت دفاتر پل شرقی و سورین سیر لغو و با صدور مجوز فعالیت یک پرونده در بندرعباس موافقت شد. 

او با اشاره به اینکه در استان هرمزگان 80 دفتر خدمات مسافرتی داراری مجوز فعالیت از این اداره کل می باشند، افزود: 40 دفتر خدمات مسافرتی در بندرعباس  مستقر و بقیه در سایر شهرستانها فعالیت می کنند.

اتابک تاکید کرد: خوشبختانه با روند افزایش نظارت ها و بازدید های نامحسوس شاهد بهبود وضعیت خدمات دهی دفاتر خدمات مسافرتی و کاهش آمار شکایات از این دفاتر هستیم.

آخرین خبرها