زمین لرزه ای 4.4 ریشتری لافت را لرزاندزمینه لرزه ای 4.4 ریشتری و 2.5 ریشتری به ترتیب لافت و حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش صبح ساحل ساعت 14:38:12امروز زمینه لرزه ای به قدرت 2.5 ریشتر در عمق ده کیلومتری و مشخصات ۲۸.۵۴ شمالي و ۵۵.۸۹ شرقي به مرکز حاجی آباد رخ داد.

همچنین در ساعت 15:23:27 زمین لرزه ای به قدرت 4.4 ریشتر در عمق 18 کیلومتر و مشخصات ۲۶.۸۳ شمالي و ۵۵.۶۸ شرقي لافت را لرزاند.

علیرضا صفا ایسینی، مدیرکل بحران استانداری هرمزگان  افزود: تیم های ارزیاب به منطقه اعزام شده و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.آخرین خبرها