شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت اول) تاریخ /18/تیرماه /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده بایگانی 970930 درخصوص محکومیت محکوم علیه محمد جعفری گودوئی در حق محکوم له سید مسلم حسینی که در راستای اجرائیه صادره از شعبه دوم و محکومیت محکوم علیه مال ذیل از محکوم علیه توقیف و پس از کارشناسی ، به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده :
 1 - هود آشپزخانه مارک apex مدل 250 ساخت چین فاقد برد الکترونیکی و کاور بالای هود خاموش قیمت پایه 000/000/15ریال
2 - الکتروموتور 3 اسب بخار 2/2 کیلو وات خازن دائم مارک mital motors ایتالیا خاموش قیمت پایه 000/000/12 ریال
3 - دستگاه cooting ploter مدل cg - 60sr ساخت ژاپن در حد نو فاقد گارانتی امتحان نگردید قیمت پایه 000/000/123 ریال
4 - هود گردایکس یک عدد قیمت 000/000/21 ریال
5 - هود مارک فابیو یک عدد قیمت 000/000/23 ریال
6 - آیینه سرویس بهداشتی 30*50 بیست عدد جمعا مبلغ 000/000/13 ریال
7 - توالت فرنگی مارک toyto دو عدد مبلغ 000/000/7 ریال
8 - توالت فرنگی مارک sol یک عدد مبلغ 000/500/3 ریال
9 - توالت فرنگی مارک چینی کرد یک عدد مبلغ 000/500/4
10 - توالت فرنگی مارک چینی کرد یک عدد مبلغ 000/000/1 ریال
که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود :
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 مورخ 04/05/99 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی- کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند  به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها