شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /22/تیرماه /1399شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 981244 در خصوص دعوی علی اصغر ابدال محمود ابادی و ناصر شوقی و زهرا فتحی یایچی که محکوم به فروش سنگ شمش و انواع سنگهای ساختمانی گردیده است که در این راستا آگهی مزایده به شرح ذیل به مزایده منتشر می شود . موضوع ارزیابی : 200 تن سنگ شمش حجمی و 3000 متر از انواع سنگهای ساختمانی متعلق به ناصر شوقی
خلاصه گزارش بازدید:
مورد نظر عبارت است از مقادیری از باقیمانده برش سنگهای مختلف ساختمانی (عمدتا لایم استون ) که در مجاورت سالن اصلی سنگبری دپو گردیده است .سنگها در ابعاد و احجام متفاوت در محدوده به صورت نامنظم و بدون دسته بندی مشخص قرار گرفته و به دلیل عدم وجود هر گونه سیستم انبار گردانی ، ورود و خروج و یا برگه های باسکول و ... امکان تعیین دقیق تناژ  و وزن ممکن نمی باشد. لیکن بر اساس بررسی میدانی بعمل آمده در زمان بازدید و میزان تراکم دپو و محدوده دستگاه برش ، تناژ موجود به مقدار حداقل 700 تن تخمین زده می شود.لازم به توضیح است که به دلیل تنوع در ابعاد و اندازه سنگهای موجود امکان استحصال برش های منظم . رایج سنگهای ساختمانی میسر نمی باشد ، لیکن می توان از آنها جهت مصارف خاص بهره جست.
با عنایت به توضیحات ارایه شده حداقل ارزش ريالی دپویی فوق الاشاره به میزان 000/000/050/1 ريال ارزیابی و برآورد می گردد.
محل دپو : شهرک صنعتی شماره 1 خیابان حافظ سنگبری نعمت
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز چهارشنبه ساعت 11 مورخ 08/05/1399 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی  بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها