اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /22/تیرماه/1399اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف بندرعباس بموجب پرونده فوق این اجراء اموال مشروحه ذیل 1/300 تن سنگ حجمی مواد اولیه رومی و 1000 متر مربع از انواع سنگ ساختمانی کارخانجات فراوری سنگ نعمت بشرح ذیل :
 1 - مرمریت ماه سنگ سوپر 80*80
2 - سنگ پله 5/3 سانتی مرمریت چهرک سوپر
3 - سنگ مرمریت دهپید درجه 2     40*40
4- سنگ تراور تن شکلاتی کاشان سوپر
5 - سنگ ساقه ستون cnc لایم استون
6 - سنگ مرمریت الیت سوپر 30*30
7- مختلوط مرمریت چهرک درجه 2 با ابعاد مختلف
8 - سنگ لایم استون ممتاز 40*40
9 - سنگ پله 5/3 سانتی لایم استون سوپر 2 متری
10 - سنگ عباس آباد درجه یک
11 - سنگ پله 3 سانتی مرمریت الیت 2/1 متری
12 - سنگ پله 3 سانتی مرمریت الیت 8/1 متری
13 - سنگ مرمریت الیت فرش 35*35  که بمبلغ 000/557/513/1 ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده و فعلا نزد سنگ نعمت واقع در شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس انبار سنگ نگهداری می شود . اموال متعلق به شخص ثالث آقای ناصر شوقی  برادر محکوم علیه آقای مهدی شوقی در قبال بدهی بمبلغ 000/281/849 ریال به محکوم له آقای علی اصغر ابدال محمودآبادی که به مبلغ 000/557/513/1 ریال ارزیابی و کارشناسی شده است با شرایط زیر از طریق مزایده کتبی بفروش می رسد.
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه روز می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب سیبا شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 15/05/99 به صورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفای می شود و برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان بندرعباس واقع در بندرعباس - میدان اتوتاج سابق - ساختمان جزایی - طبقه همکف - واحد اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها