شعبه دوم حقوقی اجرای احکام دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /25/تیرماه /1399شعبه دوم حقوقی اجرای احکام دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9009987610200467 موضوع دعوی غلامحسین پرمر به طرفیت سایر ورثه مرحوم حسین پرمر مبنی بر تقسیم ترکه که طی آن به استناد اجرائیه 9210427610200003 مورخ 20/01/92 حکم به فروش و تقسیم بهای یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 190/3380 از ماترک مرحوم حسین پرمر صادر گردیده است و در راستای اجرای حکم صادره ملک موصوف توقیف و پس از کارشناسی ، به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
موضوع مزایده :
شش دانگ یکباب منزل مسکونی ویلایی از ماترک مرحوم حسین پرمر دارای پلاک ثبتی 190 فرعی از 3380-اصلی به مساحت سیصد ودو متر مربع (302مترمربع ) واقع در آدرس بندرعباس ششصد دستگاه - امیرآباد - انتهای کوچه عماد 20 که شامل یکباب خانه قدیمی مشتمل بر سه اتاق خواب ، کف موزاییک ، سقف تیرآهن ،نمای داخلی گچ و نقاشی ، نمای بیرونی نرمه کشی سیمان سفید ، دارای درب و پنجره های چوبی و فلزی و آلومینیومی ، آشپرخانه به سبک قدیم با ارتفاع حدود 20/1 متر کاشی با کف سرامیک و فاقد کابینت ، کف و بدنه سرویس های بهداشتی سرامیک و کاشی می باشد ، در قسمتی از ضلع جنوبی شرقی حیاط در جهت احداث بنا اقدام به بلوک چینی گردیده که فاقد درب و پنجره و غیره می باشد ،‌ملک موصوف به مبلغ000/000/105/12 ریال کارشناسی و ارزیابی گردیده است که بعنوان قیمت پایه مزایده است و با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
حسب اعلام نظریه کارشناس 90/124 مترمربع از ملک غفوق در مسیر اصلاحات شهرداری بوده و پس از اصلاحات میزان 10/177 مترمربع از ملک باقی می ماند .
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب سیبا شماره 2171295409008 نزد بانک ملی دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت13ظهرمورخ 08/05/99 در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس به صورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفای می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها