شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /24/تیرماه /1399شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 960516 ب درخصوص دعوی سعید افشک علیه آقای محمودحاجی ده آبادی که در این راستا اموال منقول به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
خلاصه گزارش بازدید :
1 - فر نان یک دستگاه به ارزش 000/000/183 ریال
2 - چانه گیر دو دستگاه به ارزش 000/000/140 ریال ( هر دستگاه 000/000/70 ریال
3- چهارغلطکی نان یک دستگاه به ارزش 000/000/32 ریال
4 - یخچال فریزر صندوقی دو دستگاه به ارزش 000/000/30 ریال ( هردستگاه 000/000/15 ریال
5 - کباب گیر اتوماتیک یک دستگاه به ارزش 000/000/40 ریال
6 - وکیوم غذا یک دستگاه به ارزش 000/000/30 ریال
7 - سینک صنعتی استیل با پایه بلند یک دستگاه به ارزش 000/000/11 ریال
8 - فر استیل صنعتی بزرگ یک دستگاه 000/000/30 ریال
9 - فر استیل دو قلو دو دستگاه به ارزش 000/000/50 ریال ( هر دستگاه 000/000/25 ریال )
10 - دیگ آلومینیوم دو عدد 000/000/10 ریال ( هر دستگاه 000/000/5 ریال )
11 - آبکش بزرگ آلومینیوم سیزده عدد به ارزش 000/350/12 ریال ( هر دستگاه 000/950ریال )
12- خلال زن یک دستگاه به ارزش 000/000/8 ریال
13 - کولر گازی هجده ریال سه دستگاه به ارزش 000/000/54 ریال ( هر دستگاه 000/000/18 ریال )
14 - ظروف غذا یکبار مصرف بیست کارتن به ارزش 000/000/18 ریال ( هر کارتن 000/900) ریال
15 - خمیرزن استیل بزرگ یک دستگاه به ارزش 000/000/55ریال
16 - فریزر ایستاده یک درب یک دستگاه به ارزش 000/000/15 ریال
17 -آبسردکن آفترون یک دستگاه به ارزش 000/000/8ریال
18 - ماشین لباسشویی دوقلو یک دستگاه به ارزش 000/500/3 ریال که به علت نگهداری دستگاه ها در هوای گرم و مرطوب بندرعباس با توجه به حجم زیاد وسایل معرفی شده توسط آقای محمودحاجی ده آبادی تعدادی از وسایل اکسید شده و احتیاج به سرویس و نگهداری مجدد دارند که با توجه به وضعیت فعلی اجناس مشاهده شده پس از کسر استهلاک ها در حال حاضر با وضعیت موجود ارزش پایه 000/850/729 ریال هفتصدو بیست و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال تمام جهت انجام مزایده برآورد و اعلام می گردد .
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب سیبا شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز دوشنبه ساعت 11:30 مورخ 06/05/99 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی به صورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفای می شود و برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها