به موجب پرونده اجرایی 9900075 در خصوص دعوی زینب کریمی یادکوری آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /19/مردادماه/1399به موجب پرونده اجرایی 9900075 در خصوص دعوی زینب کریمی یادکوری  بطرفیت سیف ا..  حسینی  که محکوم به فروش خودرو گردیده است که در این راستا خودروی منظور به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود
الف ) مشخصات وسیله نقلیه :
نوع : سواری تیبا تیپ : هاچ بک شماره انتظامی : 871 ط 28 ایران 84 شماره موتور : 621704 شماره شاسی : 1171660 مدل : 1397 رنگ : سفید
ب) وضعیت ظاهری وفنی خودرو در زمان بازدید:
اتاق : درب عقب ، رکاب چپ آثار برخورد وجود دارد داشبورد : سالم مستهلک صندلی وتودوزی : سالم ومستهلک شیشه ها : سالم چراغ ها : سالم مستهلک لاستیک ها : دارای آج 70 درصد آینه ها : سالم
موتور : روشن و آماده به کار به نظر سالم گیربکس : به نظر سالم دیفرانسیل : سالم
با توجه به اینکه در مورخه 21/03/99 بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه (بند الف) به پایان رسیده جهت اخذ بیمه جدید با جریمه دیر کرد تا لحظه تنظیم گزارش مبلغ 000/000/23 ریال که از مبلغ پایه ارزیابی کسر گردیده است.
هزینه پارکینگ ازمورخه 20/02/99 تا لحظه تنظیم گزارش روزانه 000/50 ریال که برای 62 روز 000/100/3 ریال محاسبه واز مبلغ پایه ارزیابی کسر گردیده است.
وسیله نقلیه مورد اشاره (بند الف ) دارای 000/400/31 ریال خلافی رانندگی در سامانه اجراییات راهنمایی ورانندگی است که از مبلغ پایه ارزیابی کسر گردیده است.
برابر اظهارات مالک فعلی ، وسیله نقلیه مورد اشاره (بند الف) دارای دوماه معوقه اقساط به شرکت لیزینگ خودرو سایپا است که به صورت اثبات این موضوع مبلغ بدهی باید از مبلغ ارزیابی کسر گردد
ج) ارزیابی:
ارزش پایه برای سواری تیبا هاچ بک با مشخصات بالا (بند الف) 000/000/690 ریال معادل شصت ونه میلیون تومان می باشد.
1- فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10/. مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز سه شنبه ساعت 12 مورخ 4/6/99در محل دفتر شعبه اول اجرای  احکام مدنی  دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی  بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به شعبه اول  اجرای احکام مدنی  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها