شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /21مردادماه /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده شماره 9409987610200817 در خصوص محکومیت محکوم علیه آقای رضا ذاکری فرزند شهریار در حق محکوم له آقای شهرام معتمد فرزند محمد حسین با وکالت آقای خواجه که در راستای اجرائیه صادره از شعبه دوم  و محکومیت محکوم علیه ملک ذیل از محکوم علیه توقیف و پس از کارشناسی ، به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
موضوع مزایده : یک قطعه زمین و اعیانی شامل سوله و ساختمان اداری و دیوار کشی واقع در شهرک صنعتی کیلومتر 20 جاده سیرجان بندرعباس فاز یک :
مشخصات ملک : ملک مورد نظر واقع در شهرک صنعتی شماره یک بوده و دارای یک سوله به متراژ حدود 450 متر مربع که به عنوان کارگاه نجاری از آن استفاده می شود یک انباری متصل به سوله به متراژ حدود 38 متر مربع و قسمت اداری و مسکونی به مساحت 115 متر مربع
عرصه طبق سند: به متراژ 3000 متر مربع از قرار هر متر مربع  000/500/1 ريال و به ارزش کل 000/000/500/4 ريال برآورد و تعیین گردیده
1- سوله : به ابعاد 30*15 و مساحت 450 متر مربع که ارتفاع تاج سوله 30/7 متر و ارتفاع کناره 30/6 متر می باشد کف سوله سیمان و بدنه دیوار تا ارتفاع حدود 4 متر بلوک چینی و از داخل پلاستر و سقف آن ایرانیت است نمای بیرونی سوله مورد نظر دو طرف بدون نما و نمای اصل رو به وروی و نمای غربی آن نرمه سیمان سفید است به ارزش کل 000/000/950/4 ريال برآورد و تعیین گردیده
1- انباری متصل به سوله : به متراژ حدود 38 متر مربع که متصل به سوله بوده و سقف آن قوطی و فلزی و دیوار آن مصالح بنایی
می باشد . از قرار هر متر مربع 000/500/3 ريال و به ارزش کل 000/000/133 ريال برآورد و تعیین گردیده
3- ساختمان اداری
مسکونی به متراژ 115 متر مربع که اسکلت آن مصالح بنایی و سقف طاق ضربی می باشد و در انتهای این قسمت سرویس به ابعاد 83/1*3 متر کف کاشی و بدنه دیوار و سقف نرمه سیمان سفید بوده و در قسمت غربی یک اتاق مسکونی و آشپزخانه متصل به آن وجود دارد که کف آن موزاییک و بدنه دیوار و سقف الیاف ( رومالین ) می باشد دو سالن مجزای اداری و متصل به قسمت مسکونی وجود دارد که کف آنها هم موزاییک و سقف و بدنه نیز الیافی می باشد کل این قسمت دارای درب و پنجره فلزی بوده است . از قرار هر متر مربع 000/500/5 ريال و به ارزش کل 000/500/632 ريال برآورد و تعیین گردیده 
4- محوطه سازی و دیوارکشی : دیوارکشی به طول حدود 150 متر طول و ارتفاع متوسط 20/2 متر می باشد که در کل فاصله لغاز هایی دیوار در حدود 50/3 متر بوده در قسمت ورودی و نمای اصلی دیوار بین دو لغاز تا ارتفاع 20/1 متر بوده و فضای بین آن نرده فلزی داشته و دربعضی از قسمت ها فواصل بین آنها با بلوک پر شده است در قسمت محوطه سازی نیز حدود 1000 متر مربع از کف محوطه در قسمت ورودی به سوله آسفالت شده و بقیه قسمتهای فقط تسطیح شده اند . اشتراکات و انشعابات به ارزش کل 000/000/410/1 ريال برآورد و تعیین گردیده .
لازم به ذکر است هیچ مستندی در خصوص تسویه حساب با شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان ارائه نگردیده لذا نظریه کارشناسی بر اساس دو حالت با ارزش عرصه و بدون ارزش عرصه ارائه می گردد.
1- ارزیابی مجموعه با در نظر گرفتن ارزش عرصه به مبلغ کل 000/500/625/11 ريال
2- ارزش مجموعه بدون در نظر گرفتن ارزش عرصه به مبلغ کل 000/500/125/7 ريال
- که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود :
1- فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب  نسیم بانک مرکزی شماره شبا  IR220100004062012907685962 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 مورخ 04/06/99در محل اجرای  احکام حقوقی  دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی  بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به شعبه دوم  اجرای احکام حقوقی  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس - ایل زاده 196464

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها