تجدید آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی نوبت اول شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگانبه منظورتامین منابع مالی , احداث, تملک و بهره برداری از تاسیسات نمک زدایی تامین آب شرب با ظرفیت 10500 متر مکعب در  شبانه روز  و دفع پساب در قالب قراردادی B.O.O آبشیرینکن مجتمع پارسیان در شهرستان پارسیان
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه تا ارائه مدارک و مستندات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
الف - شرح مختصری از پروژه : طرح احداث تاسیسات نمک زدایی تامین آب شرب با ظرفیت 10500 متر مکعب در شبانه روز در قالب قراردادی B.O.O آبشیرینکن مجتمع پارسیان واقع در شهرستان پارسیان استان هرمزگان
•محل احداث آبشیرینکن : استان هرمزگان - منطقه پارسیان
•برآورد اولیه سرمایه گذاری : 1,365,000,000,000 ریال
•دوره احداث: 15 ماه
•دوره بهره برداری تجاری: 15 سال
•سرمایه پذیر و دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان 
•مناقصه گر : سرمایه گذار حقوقی و یا حقیقی
•ظرفیت تولید: 10500 متر مکعب در  شبانه روز.
نکته : مجموع طول دوره احداث و بهره برداری ثابت بوده و بنابراین در صورت تاخیر در دوره احداث , از طول دوره بهره برداری کاسته خواهد شد .
ب - شرایط سرمایه گذار: دارای رتبه صلاحیت 3 بهره برداری در رسته نمکزدایی , ‌امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه
تبصره : متقاضیان شرکت در مناقصه مجاز به داشتن حداکثر 3 پروژه / قرارداد در دست احداث تاسیسات نمک زدایی
 می باشند .       
مبلغ خرید اسناد : مبلغ 000/000/5  ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد ارزیابی کیفی .
مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت : از ساعت 14 مورخ 1401.04.02 لغایت 1401.04.09 تا ساعت 14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13مورخ 1401.04.22 
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401.04.25
امتیاز کیفی لازم :  احراز حداقل امتیاز لازم (70) می باشد .
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد ارزیابی کیفی را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس 
www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مربوطه  مدارک لازم شامل پاکت ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات خواسته شده را تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند 
سایر جزئیات و شرایط در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه درج شده است .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مربوطه  آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی - شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشانی‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها