تجدید آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی نوبت اول شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگانبه منظورتامین منابع مالی , احداث , تملک و بهره برداری از تاسیسات نمک زدایی تامین آب شرب با ظرفیت  8000 متر مکعب در  شبانه روز  و دفع پساب در قالب قراردادی B.O.O آبشیرینکن مجتمع چارک در شهرستان بندرلنگه
 شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه تا ارائه مدارک و مستندات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
•موضوع مناقصه : طرح احداث تاسیسات نمک زدایی تامین آب شرب با ظرفیت 8000 متر مکعب در شبانه روز در قالب قراردادی B.O.O آب شیرین کن مجتمع چارک
•محل اجرای کار : استان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - محدوده بندر چارک
•برآورد اولیه سرمایه گذاری : 1,200,000,000,000 ریال
•دوره احداث: 15 ماه
•دوره بهره برداری تجاری: 15 سال
•نکته : مجموع طول دوره احداث و بهره برداری ثابت بوده و بنابراین در صورت تاخیر در دوره احداث , از طول دوره بهره برداری کاسته خواهد شد .
•سرمایه پذیر و دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
•مناقصه گر : سرمایه گذار حقوقی یا حقیقی
•ظرفیت تولید: روزانه 8000  متر مکعب.
ب - شرایط سرمایه گذار: رتبه 3 صلاحیت بهره برداری در رسته نمک زدایی , امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه
تبصره : متقاضیان شرکت در مناقصه مجاز به داشتن حداکثر 3 پروژه / قرارداد در دست احداث تاسیسات نمک زدایی می باشند .       
مبلغ خرید اسناد : مبلغ 000/000/5  ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد ارزیابی کیفی .
مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت : از ساعت 14 مورخ 1401.04.02 لغایت 1401.04.09 تا ساعت 14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13مورخ 1401.04.22 
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1401.04.25
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی لازم :  احراز حداقل امتیاز لازم (70 %) می باشد .
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد ارزیابی کیفی را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مربوطه  مدارک لازم شامل پاکت ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات خواسته شده را تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند
سایر جزئیات و شرایط در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه درج شده است .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مربوطه  آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی - شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشانی‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .   
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها