نمایشگاه عیدانه محصولات زنان کارآفرین

 

نمایشگاه عیدانه محصولات زنان کارآفرین تا 6 اسفندماه در پارک غدیر، زیر پرچم دایر است.