مراسم عزاداری هئیت شباب الهاشمی بندرعباس در مشهد

 

مراسم عزاداری هئیت شباب الهاشمی بندرعباس با حضور هرمزگانی ها و خادمیاران رضوی استان در مشهد الرضا باحضور مداحان کشوری و استانی به مدت ۳ روز از ساعت ۱۰ صبح تا نماز ظهر برگزار شد.