مناظره انتخاباتی روسای ستاد چهار نامزد در بندرعباس برگزار شد

 

مناظره انتخاباتی میان روسای ستاد چهار نامزد انتخاباتی علیرضا زاکانی، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی و مسعود پزشکیان در بندرعباس برگزار شد.